Шорт-ліст Прэміі Кангрэсу па сацыяльных навуках за 2018 год

 • Кірыл Касьцян. Belarus: Does Europeanisation require a geopolitical choice?, in: Flenley, Paul and Michael Mannin (eds.) The European Union and its eastern neighbourhood: Europeanisation and its twenty-first-century contradictionsб pp. 86-98 (Manchester University Press, 2018)
 • Паліна Прысмакова. Understanding relationships between public service motivation and involvement in socio-political organizations: Perspectives of organizational field theory. Public Administration. 1—22. 
 • Мікалай Мыслівец. Память о прошлом в пространстве современного города // Социологический альманах. Вып.9. Минск, 2018 С. 107-113
 • Алеся Салавей. Специфика профессиональной деятельности женщин-исследователей в академической науке Республики Беларусь // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. Гуманiт. навук. — 2018. — Т.63, №3. — С. 288-296
 • Вольга Чарныш і Таццяна Кулакевіч. Belarusian Political Parties: Organizational Structures and Practices, in: Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, Krakow: Jagiellonian University Press, 2017.

Шорт-ліст Прэміі Кангрэса па філасофіі за 2018 год

Манаграфіі

 • Святлана Карасёва. Типология религиозности в современной Беларуси — Минск: БГУ, 2018
 • Дзмітрый Майбарада. Summa dialogica: парадигмальные характеристики диалогизма в современной философии: [монография] — Минск: МГЛУ, 2018
 • Ірына Сідарэнка. Философия насилия: от метафоры к концепту — Минск: БГУ, 2017
 • Вольга Шпарага. Сообщество-после-Холокоста: на пути к обществу инклюзии. — Минск: Медисонт, серия «ECLAB books», 2018

 Артыкулы

 • Таццяна Астроўская. Located on the Archipelago. Toward a New Definition of Belarusian Intellectuals // Eastern Europe Unmapped. Beyond Borders and Peripheries, Eds. Irene Kasandes und Yuliya Komska (New York and Oxford: Berghahn, 2018), pp. 81-103.
 • Павел Баркоўскі. Герменевтическая онтология игры как способ понимания культуры и творчества цифровой эпохи / П.В. Барковский — Философия творчества. Ежегодник / РАН. ИФ. Сектор философских проблем творчества. Ред. кол.: Смирнова Н.М. — гл. ред., Бескова И.А., Майданов А.С., Горелов А.А., Моркина Ю.С., Ярославцева Е.И. — М., 2018. — Выпуск 4, 2018: Лики творчества в многообразии социокультурных практик / Ред.: Смирнова Н.М., Бескова И.А. — М.: ИИнтеЛЛ, 2018. C.64-97.
 • Іван Новік. Тэмпаральная семантыка ў эсэ І. Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» // Философские исследования. Сборник научных трудов. Выпуск 5. — Минск: Беларуская навука, 2018 — с. 343-357
 • Ігар Падпорын. Герменевтика свидетельства как программа интерпретации войны. Topos, (2), 2018), 119-147.
 • Аляксандр Сарна. Война дискурсов на границе приватного и публичного. Topos, (2), 2018), 201-219.
 • Таццяна Шчытцова. Между фрустрацией и мобилизацией: эмоциональные диспозиции гуманитарной мысли в условиях нашего военного времени. Topos, (2), 2018, 87-103.

Шорт-ліст Прэміі Кангрэса па гісторыі за 2018 год

Манаграфіі

 • Аляксандр Гужалоўскі. Чырвоны аловак: Нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР. У 2 кнігах. Кніга 2. 1943-1991 гг.— Мінск: А.М. Янушкевіч, 2018
 • Вольга Іванова. Прамоўленая гісторыя: ХХ стагоддзе ў памяці жыхароў беларускай вёскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018
 • Віталь Макарэвіч. Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (канец ХVIII —XIX ст.). — Мінск: БДУ, 2018
 • Алесь Смалянчук. Раман Скірмунт (1868-1939): жыццяпіс грамадзяніна Краю — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2018
 • Андрэй Чарнякевіч. БНР. Триумф побежденных. — Минск: А.Н.Янушкевич, 2018

 Артыкулы

 • Вольга Волкава. Дэмаграфічныя змены на акупаванай тэрыторыі Беларусі падчас Першай сусветнай вайны // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 1
 • Яўген Глінскі. Фальсіфікацыі дакументаў аб дваранстве ў Слуцкім павеце Мінскай губерні ў канцы ХVІІІ — першай палове XІX ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 5
 • Аляксандр Гужалоўскі. «Пражская вясна» 1968 г. і беларускае савецкае грамадства // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 1
 • Дзяніс Лісейчыкаў, Ірына Бобер. «Варуючы і мілуючы малжонку маю законную веньчалную…» Жыццё і смерць мітрапаліта-«дваяжэнца» Анісіфара Дзевачкі // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 5
 • Дзмітрый Матвейчык. Спроба стварэння культу асобы Міхаіла Мураўёва і яе ўплыў на развіццё істарыяграфіі паўстання 1863—1864 гг. у Беларусі (1890—1905 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 5
 • Алесь Пагарэлы. Да праблемы выбару эвалюцыйнай парадыгмы сацыяльных змен Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыяй міжваеннага перыяду, «Białoruskie Zeszyty Historyczne», 2018, t. 50

Шорт-ліст Прэміі Кангрэса па студэнцкіх працах за 2018 год

Бакалаўрскія працы

 • Алексяюк Дар’я. Род Зябярэзінскіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага ў XV — другой трэці XVI ст.
 • Бандурына Крысціна. Антрапалагічны вектар сучаснай беларускай прозы
 • Барценева Ксенія. Проблема формирования и репрезентации женского движения 90-х гг. XX в. — 10-х гг. XXI в. в странах Восточной Европы на примере Украины и Беларуси
 • Герус Ангеліна. Мастацкая культура біблійнай парафрастыкі ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XVI-XVII стст.
 • Кандакова Надзея. Репрезентация «другого» в немецкоязычных путеводителях по Беларуси
 • Рыбакова Марына. Dynamics of Chagall’s heritage in Vitebsk from 1991 to 2017: inheritance and perception
 • Цімашэнка Анастасія. Творчая індывідуальнасць Іллі Сіна

 Магістарскія працы

 • Арцімовіч Таццяна. Экспериментальный театр в БССР в период «оттепели». «Между» модернизмом и авангардом
 • Даўгаполік Дзмітрый. Назоўнікавыя фразеалагізмы ў гаворках Гродзеншчыны на фоне фразеалогіі беларускай літаратурнай мовы
 • Жасткова Алена. Паланізацыя гарадской прасторы населеных пунктаў Заходняй Беларусі ў перыяд 1921—1939 гг. на прыкладзе Навагрудка
 • Княжэвіч Ігар. Палітыка памяці ў сучаснай Беларусі: уладны і апазіцыйны наратывы
 • Случак Ігар. Рэалізацыя дзяржаўнай моўнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь
 • Татарэвіч Марына. Аккультурацыя суб’ектаў мусульманскай культуры ў Беларусі: агульнае і спецыфічнае
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?