Рэканструкцыя мемарыяльнага комплексу «Курган Славы» уваходзіць у сваю актыўную фазу. Рабочыя аб­наўляюць газонную сістэму, бо старую са­пса­ва­лі краты.

Каб па­збег­нуць праб­ле­мы ў да­лей­шым, пад но­вы га­зон будуць закладзены спе­цы­яль­ныя сет­кі.

Рэ­кан­струк­цыя ме­ма­ры­яль­на­га комп­лек­су «Кур­ган Сла­вы», якой займаецца Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, бу­дзе за­вер­ша­на да 1 мая.

Ужо па­ча­ла­ся рэ­стаў­ра­цыя па­но, ма­за­і­кі ор­дэ­наў, на­зі­раль­най пля­цоў­кі. Ад­ра­ман­ту­юць і пры­ступ­кі, што вя­дуць на вяр­шы­ню Кур­га­на.

Па сло­вах ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра «Ра­сЕў­раГ­руп» Юрыя Кулігіна, спе­цы­я­ліс­ты за­раз ацэнь­ва­юць сту­пень па­шко­джан­ня лес­ві­цы. Пры­ступ­кі, якія нель­га ад­ра­ман­та­ваць, за­ме­няць но­вы­мі. З’я­віц­ца су­час­ная пад­свет­ка, якая зро­біць ме­ма­ры­ял больш за­ўваж­ным уве­ча­ры.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?