Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
01.10.2022 / 11:2510RusŁacBieł

Recept na vychadnyja. Kuryca z syram, viandlinaj i kabačkami — chutkaja i pryhožaja

Hetaja kurka vyhladaje tak, nibyta vy patracili na jaje hadziny, ale nasamreč jana robicca duža chutka. Jašče adzin plus hetaj stravy — mahčymaść vykarystać u joj usie tyja kabački, jakija ŭžo nieviadoma kudy padzieć.

Fota: BBC Food

Kab zhatavać kurycu z syram, viandlinaj i kabačkami, vam treba:

 • 1 kurynaja hrudka biez skury, razrezanaja ŭzdoŭž napałovu
 • 2 łusty ćviordaha syru, typu hałandskaha ci šviejcarskaha, takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka
 • 2 łusty viandliny takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka
 • 2 halinki śviežaha razmarynu takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka — abo trochi sušanaha razmarynu, kali śviežaha niamašaka
 • troški muki prysypać
 • 10 hramaŭ masła
 • 5 stałovych łyžak aleju — najlepš aliŭkavaha, ale možna i inšaha
 • sol i mołaty čorny pierac
 • čverć šklanki biełaha vina
 • 2 kabački, narezanyja kruhlikami
 • 2 pamidory, narezanyja łustačkami
 • zdrabnionaje liście ź dźviuch halinak majaranu (abo čajnaja łyžka sušanaha majaranu)
 • 2 stałovyja łyžki ciortaha syru — najlepš parmiezanu
 1. Razahrejcie duchoŭku da 230 hradusaŭ.
 2. Zdymicie liście z razmarynu i drobna jaho narežcie. Vaźmicie hołaje ściabło razmarynu i zavastrycie jaho toŭsty kaniec, kab atrymałasia špažka (možna zamianić zubačystkami ci inšymi špažkami).
 3. Trochi adbicie kavałki kurycy małatkom dla miasa abo kačałkaj, potym prypraŭcie kurycu sollu i čornym piercam, pasypcie razmarynam.
 4. Na kožny kavałak kurycy pakładzicie spačatku pa łuście syru, a potym pa łuście viandliny.
 5. Pratknicie kuracinu z syram i viandlinaj ściabłom razmarynu ci špažkaj, kab strava nie razvaliłasia. Kali vy brali sušany razmaryn, dla hetaha možna vykarystać špažku ci zubačystku
 6. Kab zhatavać kabački, vaźmicie nievialikuju formu dla zapiakańnia i vyšmarujcie jaje dźviuma stałovymi łyžkami aleju.
 7. Vykładvajcie ŭ formu pa čarzie łusty kabačkoŭ i pamidoraŭ tak, kab kožny novy kavałak harodniny krychu prykryvaŭ inšy. Prypraŭcie sollu i piercam.
 8. Palicie źvierchu adnoj stałovaj łyžkaj aleju, pasypcie majaranam i parmiezanam.
 9. Pastaŭcie harodninu ŭ duchoŭku na 4—5 chvilin, pakul syr nie pačnie płavicca i nie stanie załacistym.
 10. Tym časam absypcie hołuju častku kurycy mukoj i strasicie liški.
 11. Razahrejcie ŭ patelni na siarednim ahni masła i 2 stałovyja łyžki aliŭkavaha aleju. Kali masła pačnie pienicca, pakładzicie ŭ patelniu kurycu. Spačatku smažcie jaje na siarednim ahni miakaćciu ŭniz prykładna dźvie chviliny ci da załacista-karyčnievaha koleru, potym pieraviarnicie kurycu i piačycie jaje adnu chvilinu na baku viandliny da załacistaha koleru.
 12. Znoŭ pieraviarnicie kurycu i dadajcie ŭ patelniu vino. Nahravajcie, pakul vino nie zakipić, potym źmienšycie ahoń i hatujcie kurycu, pakul vadkaść amal całkam nie vyparycca. Praviercie, ci hatovaja kuryca, potym dastańcie jaje i pierakładzicie na talerku.
 13. Dadajcie ŭ hetuju ž patelniu trochi masła i rastapicie jaho, kab masła źmiašałasia z reštkami vina i atrymaŭsia sous.
 14. Dastańcie z duchoŭki kabački i pamidory i apyrskajcie ich aliŭkavym alejem pierad padačaj na stoł.
 15. Palicie kurycu sousam i adrazu ž padavajcie jaje z zapiečanaj harodninaj.

Recept na vychadnyja. Piačeńnie z šakaładam — lohki i smačny chatni desiert

Recept na vychadnyja. Kleftyka — sakavitaja baranina z hrečaskim kałarytam

Recept na vychadnyja. Šakaładny mus z aliŭkavym alejem — dalikatnaja strava dla viačery z haściami

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
0
a počiemu vsieho liš tariełku, a nie kastriulu? a! tariełka žie pochoža na furašku, a kastriulu sama sjem/adkazać/
02.10.2022
nie - nie tak.
tak, jak u vas, heta nadta pa-prostamu. a my ž kulturnyja ludzi
adnojčy była dzieła (sama ŭ šoku) i ja ŭžo raskazvała
zvaryła ja sup. tolki dla jaho - jon sam prasiŭ, a ŭ mianie ni času, ni žadańnia nie było. i duža złavałasia ja...

nu voś. sieli narešcie adpačyć. kino jahonaje lubimaje hladzieć i jeści sup
sup jeść tolki jon. mnie nie chaciełasia nijakaha supa - kažu
raptam kaža:
- čto-to mnie płocho...
- čto tiebie płocho? - hovoriu, - hdie? ot čieho?
- naviernoje ot supa
nie možiet takoho byť - dumaju. vied́ sup obyčnyj, iz śviežich produktov. kak vsiehda. daj, poprobuju. vziała sama łožku. prohłotiła i...
tut žie mnie sdaviło horło, i načała zadychaťsia...
eto točno nie piŝievoje otravlenije - podumała ja. enierhietičieskoje? no ja žie v takuju ***niu nie vieriu

no

na vsiakij požarnyj słučaj bolšie nie źlitie mienia, mužiki.
eto v cielach vašiej žie biezopasnosti

0
Pani Poni/adkazać/
02.10.2022
A kak vas mužiki źlat? Nu, ładno, šarachajutsia oni ot vas, tak oni žie nie vinovaty. Oni ot mnohich damočiek šapachajutsia. Čieho źliťsia-to ? A s supom mužieniok vas prosto raźvioł, kak łochušku, a vy i vpiečatliliś.
0
nierahnieda/adkazać/
05.10.2022
Pani Poni, takoje kanieš toža moža byť...)

a s čiem on mienia jeŝie raźvieł? nie podskažietie li?
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera