Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
daviedka/adkazać/
29.09.2022
Počiemu v hosudarstviennyje? Vied́ prodołžit rabotať častnaja Minskaja mieždunarodnaja himnazija čiety Łukašienko.
0
Dobraja navina/adkazać/
30.09.2022
Jašče treba s pryvatnych dziciačych sadkou pieravieści u dziaržaunyja. A lepš - nacyjanalizacyja hetych ustanou.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera