Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Ju/adkazać/
19.01.2023
Oph vienhrii skoho doihrajetsia, kak i erdohan.
0
Prava veta - zło/adkazać/
20.01.2023
Skasoŭvać treba heta prava i tolki tady EZ maje mahčymaść na budučyniu, a inakš jaho ŭ bližejšyja hod 20-30 čakaje los Rečy Paspalitaj časoŭ karala Paniatoŭskaha.
0
Nie taki jak jość/adkazać/
20.01.2023
Nie tak daŭno byŭ precedent vychadu krainy ź ES, musić čas stvaryć vyklučeńnia krainy ź ES
0
Tekla/adkazać/
20.01.2023
Jak jana, Vienhryja, naohuł akazałasia ŭ Jeŭrasajuzie?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera