Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Mojša/adkazać
30.01.2023
Kali ciabie padmanuŭ ruski to ty, prabač, łoch bo vieryć ruskamu moža tolki jon.
0
Aresa/adkazać
30.01.2023
Nu dyk rabicie vysnovy, ź jakimi pačvarami vy ŭviazalisia...
30.01.2023
Šojhu obmanuł, Mierkiel obmanuła, Džonson obmanuł - možiet kvity?
0
Oleh /adkazać
30.01.2023
[Red. vydalena]
0
Valadzimir/adkazać
30.01.2023
U zahałoŭku nie chapaje niekalkich słovaŭ pierad "raskazaŭ" - "šyroka viadomy svajoj absalutnaj česnaściu".
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera