Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Vir/adkazać
05.02.2023
Aj, miesiva. Nia bačna, sto jasi... Nie.
2
aby nahadzić u blu da/adkazać
05.02.2023
dumaju, chto ž tut pieršy adpIsiaŭsia? nu kaniečnie ž Zir
test «pravierka śvininy» Zir prajšoŭ)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera