Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
31.01.2023
Taki da! Heta praktyčna :)
3
daviedka/adkazać/sačyć
31.01.2023
Nynčie obiortki ślivočnoho masła iz raznych matieriałov, kak novyje iz odnoj bumahi, tak i staryje s folhoj.
3
princiessa nadieła šlapku 2 raz.. vsie - o, užas!/adkazać/sačyć
01.02.2023
"Usio, što možna vykarystoŭvać dvojčy i trojčy, varta vykarystoŭvać dvojčy i trojčy."
skažycie heta hetaj.. jak jaje? anhielskaj prynceśsie.. katoraja pa chodu biaremienna 4 raz
01.02.2023
princiessa nadieła šlapku 2 raz.. vsie - o, užas!, u pryncesy chutka budzie čaćviora dziaciej, a vy, Biełarusy čamu tolki 1-2 majecie?.. Vašy dzieci sapraŭdnyja pryncy i pryncesy.
01.02.2023
Pieriestał vykidyvať vieś musor, rano ili pozdno dla každoho vyjdiet staťja našiej nivy
01.02.2023
5, pravilna, chutka budziem žyć jak u časy "pierabudovy"... Tre pryvykać iznoŭ pakieciki myć.
01.02.2023
Jak heta «zakančvajecca pačak masła»? Pajadać masła z abhortki heta, jak śled, nieprystojna. A kali pierakładać adrazu ŭ maślanicu, to tłušč na jej amal nie zastajecca. Tolki śviet, bačna z hetaha «Arcikułu», davoli raznapoŭstny. Tamu, alo, amatary śmiećcia, mahu dasyłać vam nakładzienym płaciažom abhortki ad masła j cukierak. Ale lepiej skurki ad kiŭbasy, bo tamaka słoj tłustu našmat bolšy!
1
płoŭ/adkazać/sačyć
01.02.2023
a jašče vałasy možna mazać - buduć bliščeć
0
Frosia Burłakova/adkazać/sačyć
01.02.2023
Pierakładaju u maślanicu masła ź ladouni naumysna kab ničoha na abhortcy nie zastavałasia i masła mieła pryhožuju nie razmazanu ju formu. Ale ž i takim sposabam baviłasia - adziny minus što možna zabyć pra prychavanyja abhortki i jany valajucca u ladouni biez spravy jak pakiet z pakietami
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera