Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Dzieniužki dziańžatki dzyń dzyń/adkazać
31.01.2023
Dziuna, a BPC RPC maskouskaha patryjarchata pracuje u Biełarusi całkam lehalna, navat zarehistravana A voś nałohau nijakich nie płacić
1
Askmi/adkazać
31.01.2023
Vielika li v suŝnosti raźnica? Skažut - vam nužien Łošavierin-upsa, i vieriš, biežiš, niesioš dieńhi. Skažut - vam nužien plevok baby Kłavy, i vieriš, biežiš, niesioš dieńhi...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera