Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
vid́majavid́ma/adkazać
08.02.2023
čyrvonaja nitka? (na rukie ŭ brytanskaha premjera) ad surokaŭ? ajoječki... surjoznyja rabiaty...
0
Vaniessa/adkazać
08.02.2023
Lubov s piervoho vzhlada, tipa.
0
bar hołubaja ustrica/adkazać
08.02.2023
nu. starina Bajdien vsie ž był boleje otkrovienien pri vstriečie)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera