Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Chołop mojeho chołopa - moj chołop/adkazać/sačyć
23.03.2023
Nado ochvatyvať vieś śpiektr nasielenija novoj, kitajskoj provincii s nazvanijem Biełaruś. Čtoby vsie znali zaviety novoho otca nacii.....
 Eto po-vzrosłomu, vychodit, čto łukašienko postavił nie na toho i niepravilno sčityvajet sihnały svojeho, novoho otca nacii iz Kitaja, osobienno v śvietie honienija i uničtožienija vsieho biełorusskoho v Biełarusi v polzu putina i Kriemla.
 Chotia vyhladit aniekdotično, chołop mojeho chołopa - moj chołop.
23.03.2023
Chołop mojeho chołopa - moj chołop, možiet biełorusam eto biełorusskoje i samim nienado?
23.03.2023
Chołop mojeho chołopa - moj chołop, Chołopu, nie prinadležaŝiemu biełorusskoj kulturie nie dano ocieniť važnosť novoj biełorusskoj knihi.
0
Nie nado/adkazać/sačyć
23.03.2023
roi, biełorusy vsio skazali i o biełorusskom, i o chołopie chołopa 9 avhusta 2020 hoda, kotoromu posovietovali ujti, no chołop sohłasiłsia na chołopa i obmieniał na chołopskoje Stranu i Narod !
23.03.2023
Partyja zadavolniena biełarusami i doryć im adnu koška-žonku.
0
Palašuk/adkazać/sačyć
23.03.2023
Łuka: - Na biełorusskom jazykie nielzia vyraziť ničieho vielikoho... Si: - Patrymaj majo piva, dziareŭnia.
23.03.2023
Palašuk,eto tolko podtvierždajet mudrosť, dalnovidnosť, umienije smotrieť hłuboko i na pierśpiektivu Kitaja i jeho rukovodstva. Kak be i nie do aniektoda, no Si - bolšij i s bolšiej bukvy biełorus, čiem łukašienko.
Vyhladit imienno tak. V stavkie biełorusskoho ułusa Kitaja, za diesiatki tysiač kiłommietrov, łučšie ponimajut žiełanija biełorusov, čiem eto ponimajet łukašienko i jeho chołopskaja rať.
0
Palašuk/adkazać/sačyć
23.03.2023
Si - pradsiadaciel, i Łuka - pradsiadaciel. Ale jość niuans. Za movu našu - kitajskim tavaryšam pavaha. Ale za Tybiet, Tajvań, ujhuraŭ i padtrymku putlera z łukoj tamtejšych kamunistaŭ čakaje asobny kacioł u piekle.
23.03.2023
P.S. Počiemu by Tichanovskoj nie naniesti vizit v Kitaj??? Chotia by v častnom poriadkie i v vidie turrističieskoj pojezdki.......
 Jeśli Kitaj i kitajcy diejstvitielno mudry i prietiendujut na rol mirovoho
mirotvorcy, to im nie sostavit bolšoho truda usadiť za odin stoł łukašienko i Tichanovsku......
0
Khosť/adkazać/sačyć
24.03.2023
Ź jakoje nahody Kitaju psovati odnosiny z Euroźviazom i z krajevym narodom jeho budučoho Istern Khieita na Šołkovom Šlachu?
0
Achriem/adkazać/sačyć
24.03.2023
Uvižu v mahazinie, kuplu obiazatielno. Prosto cikava.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera