Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Alek. Ru/adkazać/
24.03.2023
Ëść tolki ú Voršy haniebnaja ruska(!!!!!!!)moúnaja šyldačka na budynku niejkaj škoły.... I úsë...
24.03.2023
U Harodni jeść vulica Karatkieviča
0
Really /adkazać/
24.03.2023
Dziakuj Ukraina! U volnaj Biełarusi buduć vulicy ŭ hanar ŭkrainskich piśmieńnikaŭ, litarataraŭ, a tak sama hierojaŭ.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera