Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Valadzimir/adkazać/sačyć
27.03.2023
Pieršaje: Reč Paspalitaja - heta, nahadaju, "sajuznaja" dziaržava Karaleŭstva Polskaha i Vialikaha Kniastva Litoŭskaha i jana była ŭtvorana u 1569 hodzie. U časy Mikoły Husoŭskaha Rečy Paspalitaj nie isnavała. Polšča, paŭtaru  - NIE Reč Paspalitaja, a Karaleŭstva Polskaje.

Druhoje: U Litvie-VKŁ nie było "lićvinskaha" zubra, i naohuł NIE było NIČOHA "lićvinskaha".
I im usio było LITOŬSKAJE"Lićvinski" - niedarečna-absurdny prymietnik, jaki prydumali sučasnyja biełorussy - dla taho, jak možna zrazumieć, kab niejak abyjści "tradycyju", zhodna ź jakoj pad prymietnikam "litoŭski" zaraz "razumiejecca" tolki toje, što tyčycca susiedziaŭ, "bałtaŭ"-lijetuvisaŭ. Hetym niedarečnym, nikoli nie isnavaŭšym prymietnikam ("lićvinski") biełorussy pačali paznačać usio toje, što jany ličać słavianskim, "biełaruskim" kampanientam Vialikaha Kniastva Litoŭskaha. 
Dyk voś nahadaju, što "tradycyja" pad prymietnikam "litoŭski" razumieć "bałtaŭ", a krainu Lijetuvu nazyvać "Litvoj" - falsifikatarskija.  A vydumany prymietnik "lićvinski" - padtrymlivaje hetuju falsifikacyju historyi. Jany vynikajuć z falšyvaj "bałckaj" kancepcyi pachodžańnia litvy, jakuju "ŭdałbili" ŭ hałovy "biełorussov" jašče z savieckich, dy nie - z carskich časoŭ, a potym padtrymali "biełaruskija nacyjanalisty" ŭ časy "nacyjanalnaha adradžeńnia". (Nahadaju, što "bałty"-lijetuvisy navat nie mohuć patłumačyć etymałohiju słova "litva"). U čarhovy raz nahadaju, što ŭ letapisnaj pieršakrynicy ŭ paviedamleńni ab raśsialeńni słavianskich plamionaŭ zapisana: "druzii lutiči litva". Heta značycca litviny VKŁ - heta słavianie, naščadki pałabskich mihrantaŭ lutičaŭ.  A "bałty" VKŁ i sioniašnija - lijetuvisy (letuviaj).

Treciaje: nazyvać Mikołu Husoŭskaha "biełaruskim patryjotam" - absurd i taksama falsifikacyja historyi. Biełorussy-biełarusy - novastvorany ŭ 19 st. narod, u značnaj stupieni "pradukt" Rasiejskaj impieryi, - amal całkam pazbaŭleny histaryčnaj pamiaci i subjektnaści.  A litviny VKŁ - amal nacyja, pryčym nacyja impierskaja, elita jakoj, biez sumnieńnia, pamiatała svaju papiaredniuju historyju, była subjektnaj i adnoj sa svaralnic jeŭrapiejskaj historyi.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera