Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
rom/adkazać/
16.04.2023
U jakim sastajanii byu architektar hetych katedžau kali jen ich prajektavau?? Niejki smurod
0
JANKA/adkazać/
17.04.2023
rom, heta katedžy. A pałacyki bolej dystynktoŭnyja, z statujámi, kalonami j mudrahielistymi dachami. Mianie ž bolej dziviać kolkipaviarchovyja sparudy na maleńkuju siamju, jakija nie abstalavanyja liftom. Zhubiŭ u «chatcy» škarpetku ci štości bolš karysnaje j nasisia na druhi-treci pavierch uhoru j uniz, pokul nie źniasiliśsia j nie palažaš. 😢
0
JANKA/adkazać/
16.04.2023
😱 Ja kukišeju ad hetkich koštaŭ! Dy jany na paradak nižejšyja, da prykładu, čym u Msk.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera