Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Łoł/adkazać/
25.04.2023
Hołasam Łukašenki
1
rom/adkazać/
01.05.2023
sporim nie nabieriet 100 tys !?)) 
pričiem ja sam podpišuś
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera