Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
No/adkazać/
12.05.2023
[Red. vydalena]
0
Josik/adkazać/
12.05.2023
Amal nichto nie viedaje, što takoje jałavičyna. Kava, harbata, kubak, navat, cukar. Vy ž vučylisia ŭ Biełarusi, niaŭžo nie viedajecie hetych słoŭ, pytajusia? Každamu svajo, z honaram adkazała mnie maładaja dziaŭčyna, muščyna, nie mišajcie rabotať, z dobrym trasiankavym pranonsam adkazała jana.
0
Alek. Ru/adkazać/
12.05.2023
Na vialiki žal, u sëńniašniej łukašystskaj Biełarusi de-jure biełaruskaja mova ëść, ale de-fakta jaje niama. Sinija palcy vycisnuli movu adusiul. I što samaje haniebnaje, pad burnyja apładysmienty tutejšych.
2
Doktar/adkazać/
12.05.2023
Nie jeŭrapiejskaja kraina, a impierski kutok. Ale nasielniciva pad Maskvoj pačuvajecca dobra, voś tolki Łuku na Cicharyku zamianić - i nadyjdzie dziemokratija, jak Šrajbman z Kacam abiacali! 
0
Janka/adkazać/
15.05.2023
Nievialiki aftop dla redakcyi da kont biełarusizacyi kamputaraŭ i hadžetaŭ

Mahčyma majecca racyja na kont stałaha vyniasieńnia paradaŭ u bačnaje miesca sajtu (abo ŭ śpiecyjalnuju rubryku) na kont zručnaha prasoŭvańnia biełaruskaj movy na kamputary i hadžety.

Naprykład, jak dadać mahčymaść drukavać na kiryličnaj biełaruskaj movie na kamputary pad Windows z rasiejskaj kłaviaturaj standartnymi srodkami, ale takim čynam, kab jana nie pieraškadžała ŭ vypadku, kali karystalnik kamputaru taksama ŭžyvaje raskładki RU-EN. Nažal, niašmatlikija adpaviednyja aplikacyi niezaležnych raspracoŭščykaŭ niezaŭsiody nadziejnyja/zručnyja.

Prablema:
Miechaničnaje dadańnie raskładki BY da ŭžo isnujučych RU i BY maje vialikuju niazručnaść - kali vy drukujecie dakumienty bieź biełaruskaj movy, ale vymušanyja časta pieraklučać raskładku (naprykład praz pravy CTRL + SHIFT) dla drukavańnia symbalaŭ punktuacyi abo łacinicy - raskładka BY u jakaści treciaj pad čas cykličnaha pieraklučeńnia pieratvarajecca ŭ razdražniajučy bałast. Pry hetym dla sučasnaha biełaruskaha kiryličnaha lemantara unikalnymi ad rasiejskaha źjaŭlajucca tolki litary Ŭ, I i symbal ' (apostraf). Litara G była vyklučanaja z narkomaŭki, tamu zaraz praktyčna nie užyvajecca navat pradstaŭnikami staroj emihracyi, jakija nie pryznali prarasiejskuju balšavickuju moŭnuju reformu 1933 i dahetul užyvajuć trochi sproščanuju taraškievicu.

Prapanova:
Vy pakidajecie na kamputary tolki movy ŭvodu RU i EN z cykličnym pieraklučeńniem praz pravy CTRL + SHIFT. Ale dadajecie mienavita dla movy ŭvodu RU dadatkovuju biełaruskuju kłaviaturu ź pieraklučeńniem miž kłaviaturami RU-BY praź levy ALT+SHIFT. Pry hetym ustalujecie dla rasiejskaj i biełaruskaj kłaiatur svaje ikonki, naprykład standartnyja ikonki ź siniaj i čyrvonaj kłaviaturami (kab nie "palicca" sa ściahami). Takim čynam u treje buduć słovy RU-EN dla adlustravańnia biahučaj movy ŭvodu i u vypadku biahučaj movy ŭvodu EN - abranaja ikonka rasiejskaj abo biełaruskaj kłaviatury. Tady pravy CTRL + SHIFT budzie pieraklučać movy uvodu RU-EN abo BY-EN u zaležnaści ad taho, jakuju kłaviaturu vy uklučyli praź levy ALT+SHIFT. Litara Ŭ uvodzicca ciśnieńniem na pimpačku Ŝ, litara I - ciśnieńniem pimpačcy I, a symbal ' (apostraf) - ciśnieńniem pimpačcy "]".

Usim pryjemnaj biełarusizacyi i čakajem paradaŭ, ci možno zrabić niešta!
0
žeŭžyk/adkazać/
07.06.2023
Janka, u sistemie Linux prablema vyrašajecca ŭstalavańniem internacyjanalnaj biełaruskaj raskładki kłavijatury. Kali vam patrebny rasiejskija litary "i", "ŝ" abo "'", to vy naciskajecie ALTGR+"i", ALTGR+"ŭ" abo ALTGR+"'". Darečy, padtrymka biełaruskaj łacinki pracuje tym ža čynam: naciskajecie ALTGR+"u" i atrymlivajecca "ŭ". Toje ž samaje i ź inšymi litarami "ź", "ž", "ś", "š", "ć", "č", "ń", "ł".
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera