Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
rom/adkazać
23.05.2023
Niekaja bieł ajdientyka… z mułatkaj na foto😁
0
Smatraščy/adkazać
23.05.2023
Ich pasadziat. Byu tut adzin takoj, tože majki pradavau. Pałučyu na usiu katušku.
0
Uład/adkazać
23.05.2023
Hetamu Marku - reśpiekt :)
0
chamsa/adkazać
23.05.2023
hałoŭnaje, što na fota takija nasacieńkija biełarusački-biełarusački
da, janka? )
0
Vydatna!/adkazać
24.05.2023
Nie pakidajcie ž movy našaj biełaruskaj, kab nia ŭmiorli
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera