Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
žachi indyi/adkazać
28.05.2023
Jaki moža być piknik na śmiardziučym vadachraniliščy dzie mojuć nohi, aparažniajucca i skidvajuć mierćviakoŭ
2
Aleks/adkazać
28.05.2023
U Biełarusi poŭna takich vadajomaŭ i ničoha , ładziać pikniki, kupajucca.
0
žachi indyi/adkazać
28.05.2023
Aleks, vuń hladzi kanalizacyjnaja truba tam idzie, zlivajuć niečystoty prama ŭ vadu, dzie ty takoje u Biełarusi bačyŭ ?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera