Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
Oleh/adkazać
28.05.2023
U pałka Kalinoŭskaha budzie jadravaja zbroja. A kali surjozna my dapamahajem Ukrainie vajavać. A Ukraina kaža vyzvalajcie Biełaruś svaimi siłami. Chaciełaś by kab Ukraincy nam dapamahli kali kalinoŭcaŭ štości budzie nie atrymlivacca. Ich kala 1000. Treba praz palihraf u Biełarusi nabirać dobraachvotnikaŭ i maštabavać biełaruskija vojski kali kalinoŭcy pierakročać praź miažu.
21
rom/adkazać
28.05.2023
Oleh, blin otkuda takije fantaziery vyłaziat??? ty čto idiot??
2
Oleh/adkazać
28.05.2023
[Red. vydalena]
0
Mar/adkazać
28.05.2023
Nu da, ludi privykli komfortno žiť. No čtoby oni nie rassłablaliś, zapustim k nim nieupravlajemych dikariej s jadiernoj dubinoj.
0
Biełarus/adkazać
28.05.2023
"prymianieńnie navat taktyčnaj jadziernaj zbroi pryviadzie da niezvarotnych nastupstvaŭ. Heta budzie, viadoma, krajni krok. Ale krok, apraŭdany dla taho, kab abaranić našu krainu" Našu krainu heta jakuju krainu? vašu Rasieju? Złačyniec Valfovič pramym tekstam kaža što heta pryviadzie da niezvarotnych nastustvaŭ, ale hety nastupstvy buduć dla Biełarusi. Pa Biełarusi naniasuć jadzierny ŭdar. Valfovič patłumač, jak heta abaronić NAŠU krainu??
0
Atomŝik /adkazać
28.05.2023
Volfovič, ty adiekvatnyj?! Skorieje niet...
0
Biełarus/adkazać
28.05.2023
Biełaruś nie kiruje rasiejskaj jadziernaj zbrojaj. Joj budzie tut kiravać rasieja. Valfovič navošta rasieje tut u Biełarusi jaje jadziernaja zbroja? Tak staić pytańnie, patłumač valfovič
0
Narodny sud/adkazać
28.05.2023
"Nam čužoha nie treba, ale svajo my nikoli nie addadzim". Pierasadzili, pavyhaniali, prynizili, zhvałtavali, pazabivali biełarusaŭ, a ciapier "svajo nie addadzim"? Svajo u ciabie, valfovič, - heta nianaviść narodnaja i pierśpiektyva skončyć žyćcio ŭ turmie.
0
Josik/adkazać
28.05.2023
Što ty vierzieš, pry čym tutaka kamfort i jadziernaja zbroja. Nichto nie budzie žyć u kamforcie i spakoi, kali pobač jość ražno, jakoje pryciahvaje da siabie rakiety ź jadziernymi bajehałoŭkami.
0
Volnamu vola/adkazać
28.05.2023
Maskavit valfovič raspavioŭ čamu maskoŭskaja kodła folfovič-kačanava-biełakonieŭ-karpienkoŭ-mukazvončyk-kasyhin-karajeŭ i im padobnaja navałač jakaja ni movy biełaruskaj nia viedaje, ni karanioŭ biełaruskich nie maje žadaje kab maskavity kiravali ŭ Biełarusi nad karnym narodam, jaki pavinien być skotam dy absłuhoŭvać intaresy Maskovii. A jadernaja zbroja na dumku maskavitaŭ pavinna harantavać im, maskavitam, panavańnie nad biełaruskim narodam na čarhovyja 200 hadoŭ maskoŭskaj niavoli i rabstva. —— Tolki tady zažyvieš ty narodzie ščaśliva kali maskala nad taboju niabudzie... Ni maskala, ni tych chto prysłuhoŭvaje Maskovii.
0
Janka/adkazać
28.05.2023
Lubaja sproba užyć taktyčnuju jadravuju zbroju skončycca chutkim papialeńniem dla inicyjataraŭ hetaj zadumy. Z našmat bolšaj vierahodnaściu ŭjaŭlaju sabie zachop jadravaha sklepa kalinoŭcami. Prykład Biełharada-22 pakazaŭ, što heta całkam realna.
0
Brest siła/adkazać
28.05.2023
Valfovič, viartajsia ŭ krainu, jakoj ty słužyš, - u Rasiju. Preč ź Biełarusi!
6
Pavieźli ciahniki/adkazać
28.05.2023
Jość, siabry, davoli prostaje rašeńnie. Tak, nie samaje patryjatyčnaje. Tak, nie dla ŭsich mahčymaje. Ale... Chto moža - źbirajciesia i źjazdžajcie z Łukapiekła. Chaj zastajucca tam valfovičy, jabaćkovičy, chataskrajnikovičy, musarovičy pad "abaronaj" maskalskaha jadziernaha ščyta. Vam budzie nialohka, ale vy spraviciesia.
1
ja i my /adkazać
28.05.2023
Šajhu pry hetym padkreśliŭ, što kantrol za zbrojaj, a taksama pryniaćcie rašeńniaŭ ab prymianieńni zastajucca za Rasijaj.

V praktikie eto trieťsia vojennaja baza rośsii v RB.
0
Kałdyr/adkazać
28.05.2023
Maskavity prykryvajucca biełarusami jak svajej prakładkaj. Realizujuć za naš košt svaje impierskija kompleksy. Cyničnyja i kryvadušnyja nieludzi.
0
Valenty/adkazać
28.05.2023
«Ludzi pryvykli žyć u kamforcie, cyvilizavana, pryhoža» (s) - my navat viedajem usich hetych ludziej.
https://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/31781
0
biełorusskij apokalipsis /adkazać
28.05.2023
Eto nazyvajetsia poleznyje idioty. Ahrofiurier zataŝił JAO bojaś Ukrainy, v piervuju očieried́ kalinovciev, a Krieml zataŝił JAO v Biełaruś, nad kotorym imiejet kontrol, čtoby žachnuť po Ukrainie i svaliť vinu na poleznoho idiota. 30 let on dobivał stranu i vot nastupajet momient istiny. V otvietku poletiat stratiehičieskije balestičieskije rakiety s razdielajuŝimisia bojevymi častiami, kak raz chvatit na vsie obłastnyje cientry. Biełaruś staniet jadiernoj pustyniej, a kto vyživiet vyviezut v Sibiŕ, hdie vyživšije budut potichońku umirať ot radiacii. 
0
U Trybunale vaša miesca/adkazać
28.05.2023
pucinskija padsciłki zabiaśpiečvajuć vykarystańnie Biełarusi dla rasiejskaha jadziernaha udara. Hramadzianstva majuć biełaruskaje a pracujuć na rasieju. Zdradniki dziaržavy.
0
Krym/adkazać
29.05.2023
Źbirajucca dać pa Ŭkrainie ŭ vyniku paśpiachovaha nastupu na Krym
0
Litwin /adkazać
29.05.2023
Valfovič u paseju,  Preč z Biełarusi!

0
100%/adkazać
29.05.2023
BIEŁARUŚ PAD AKUPACYJAJ!!!
0
Realnaść /adkazać
29.05.2023
Niama ničoha kamfortnaha, cyvilizavanaha j pryhožaha ŭ žyćci pad dyktaturaj, jakaja teraryzuje, katuje, hvałcić i zabivaje ŭłasnych hramadzianaŭ, a intaresy čužoje Rasiei stavić vyšej za dabrabyt rodnych biełarusaŭ.
0
Žieleznyj Drovosiek /adkazać
29.05.2023
russkij kałchoźnik radi svojej voniučiej kałchoznoj dolčievity prievratił narod v svoich załožnikov.Poniatnoje dieło,nikakuju knopku obieźjanie s hranatoj nie dadut. V siłu jeho nievmieniajemosti. volfovič,admysłova dla tiebia,tak kak ty eto čitaješ. Ty—okkupant,russkij chołuj,i vmiestie so svoim kałchoźnikom ty imienno takim namiertvo i ostaniešsia—pozornym okkupantskim chołujem.Vy načali vojnu protiv sobstviennoho naroda. Ničiem chorošim dla vas eto nie končitsia.
0
Pp/adkazać
29.05.2023
Fašisty vsiezda za russkoho nacista.
0
Bienia/adkazać
29.05.2023
Ostalnyje tak chorošo žiť nie privykli.
0
Biełarusy/adkazać
29.05.2023
To, jak chočam žyć my prademanstravali ŭ 2020: cyvilizavana, biez kamunistyčnaha bydła va ŭładŭje i bieź mišeni na śpinie. Łukašenka i pamahatyja buduć hojsać ciapier rasiejskaj ź jadravaj zbrojaj, jak durań ź dźviaryma. Nie majučy kantrola nad užyvańniem, staviać pad pryceł usiu krainu. Mo, miarkujuć, što Drazdy abminie chvala radyacyi. Ciažkaja praca - durniami zvacca.
0
Piatruś /adkazać
29.05.2023
Žiť chor ošo, krasivo. Eto on pro siebia? Otorvaliś słuhi naroda ot žiźni. A dla toho čtoby staviť ich na miesto i nužna diemokratija i svobodnyje vybory, kotorych oni bojatsia kak čiert kriesta.
0
Ajoj/adkazać
29.05.2023
Pasył taki - nie žyli charašo pry łukašyźmie, nie varta i pačynać…
1
Čapielnik/adkazać
29.05.2023
Niestratehičnaja jadziernaja zbroja -- heta mahčyma nielatajučaja, stacyjanarnaja bomba, kab Biełaruś nie čapali, ale i kab Zampalit pa Polščy nie žachnuŭ. Ale hetym parušajecca biazpieka Jeŭropy, tamu mohuć jak po Iranu ŭdaryć.
1
Pmrievp/adkazać
29.05.2023
Heć čužyniec!
2
mikola/adkazać
29.05.2023
Pmrievp, / Jago Imja- Uladzimir ? Zrazumela    -Uladzimi Volfavicz.....
0
Piton/adkazać
29.05.2023
odna iźvilina s mołodosti była u nieho i to ot piłotki.. chiernieralskaja furažka i tu zahładiła.. čto ty niesieš, saša chiernierał?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera