Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Iń-i-jań/adkazać/sačyć
31.05.2023
Heta žudasna. Heta źniščaje ŭ nas čałaviečnaść. Mienavita takoha staŭleńnia da siabie zasłuhoŭvajuć šakały režyma, ŭ peŭny monant hałoŭnaje nie daravać, anijakaha prabačeńnia biez pakarańnia.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera