Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
02.06.2023
A navošta chavać tvar pacuka? Ci šče nie ŭpeŭnieny, što jon ahient?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera