Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
daviedka/adkazać
03.06.2023
Markietołohi pohubiat etu płanietu rańšie iskusstviennoho intiellekta (II).
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać
03.06.2023
daviedka, ) 
snačała chotieła pochvaliť etich 3-ch dievušiek ) no

)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera