Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
03.06.2023
U narmalnaj krainie niama takich šalonych stavak. Ale biełarus prystasujecca da luboha dzikunstva
1
Baryha/adkazać
03.06.2023
U Polščy zaraz kredyty na žytło pad > 10%. Kali ŭ Biełarusi sapraŭdy pad 14.5% dajuć, to heta adnosna narmalna.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera