Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
dočka Maksima Dizajniera/adkazać
04.06.2023
a začiem bieriezki potiechi radi łomať? sami choť odnu bieriezku posadili?
1
Pan Laśnik/adkazać
05.06.2023
dočka Maksima Dizajniera, Kolki sioleta biaroz pasadziła dačka Maksima Dyzajniera? Kolki biaroz jana pasadziła za svajo žyćcio?
1
dočka Maksima Dizajniera/adkazać
05.06.2023
ale ja ich i nie łamaju . byvaje padbiraju halinki , ale jakija lažać na ziamli . to bok, jakija niechta złamaŭ

da carkoŭnikaŭ ža ŭ mianie pretenzii z toj nahody, što jany zaklikajuć adarvacca ad ziamli i ŭźnieścisia na niabiosy. ziamnoje dla ich typu - chvu - hadkaje hrešnaje. dyk a navošta vy tady kranajecie ziamnoje?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera