Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Kamunizm heta zło/adkazać
04.06.2023
Kamunizm heta zło roŭnaje fašyzmu
0
Karajcie fašystaŭ hrašyma!/adkazać
04.06.2023
Nie kuplajcie ničoha a) Bieł. dziaržaŭnaha (ci siabroŭ łukašenki (savuškin, babuškina krynka, ałkahol, cyharety)
b) Kitajskaha
v) Rasiejskaha

nia treba karmić dyktaturu
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera