Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Vkiepn/adkazać
06.06.2023
Kolki jašče śluńkoaych muraŭjovych ścierpić litoŭskaja ziamla?
7
Alek. Ru/adkazać
06.06.2023
Nichto ź biełaruskich kiraúnikoú nie pracavaú na karyść Biełarusi, tolki na karyść Kramla. Adzinaje vyklučeńnie, badaj, Stanisłaú Šuškievič
5
Žvir/adkazać
06.06.2023
Alek. Ru, dzie j što było zroblena ź inicyjatyvy Šuškieviča ? Ničoha! Jon płyŭ pa płyni abstavinaŭ, pad Kiebičam, jaki rabiŭ usio, što chacieŭ. Viskuli ? Tam rej vioŭ Kraŭčuk, vysoŭvaŭ patrabavańni, cisnuŭ na Jelcyna, ciahnuŭ Ukrainu da niezaležnaści. Šuškievič tam byŭ statystam. Ab Biełaruskaj niezaležnaści dbaŭ Paźniak, BNF, dy inšyja deputata ad apazycyi ŭ VR-12.
07.06.2023
Taksama umoŭnaje vyklučeńnie. I za jaho časam šmat čaho admoŭnaha było, i rabiŭ jen toje śviadoma
9
antižir/adkazać
06.06.2023
Žir, vy ž Śvietača niby ŭžo raźlubili byli.. bo pakachali inšuju Śviatuju.. nie? niešta vas chistaje.. usio nijak nie zaviažacie z rašen-vodka?
6
Nastajaščy dboŭcieł/adkazać
06.06.2023
Paźniak dbaŭ, dbie i budzie dbać. Tolki Paźniak!
34
Biełorus/adkazać
06.06.2023
"Kali ŭ 1991-m Biełaruś stała niezaležnaj, možna było rabić reformy, a «kamanda» Śluńkova ŭsie sproby patapiła" . V očieriednoj raz ubieždajuś v diletanstvie i snobstvie priedstavitielej drievniejšich profieśsij. Niet, vas dołžny byli słušať! Chotitie kak v Ukrainie? Tak zapisyvajtieś v połk Kalinovskoho i zabud́tie pro Biełaruś.
1
Nie zabudiem, nie prostim/adkazać
06.06.2023
"Chotitie kak v Ukrainie?" Bu-bu-bu! Niet, chotim kak v Biełarusi. A zapisyvaťsia li v połk Kalinovskoho - nie tvoja čiesť ob etom hovoriť.
0
biełArus na russkom !!!!!!/adkazać
07.06.2023
Biełorus, ź jakoj ty krainy???!?
Navat na ruskaj movie pravilna pisać biełArus, biełAruskij
0
Raisa/adkazać
08.06.2023
Biełorus, vy sami poniali čto napisali!? Nie daj nam Boh takich "biełorus" na našiej ziemle!!!
3
Žvir/adkazać
06.06.2023
Usie tyja pracesy jasnyja j bieź bijahrafii takoha achrienieć dziejača. I nie jon vyvieŭ tych ahra-lumpenaŭ, a systema, reakcyju jakoj usie j pražyvajuć dasiul. Ale j heta nia ŭsio, bo jany, u svaju čarhu, tolki šrubčyki Kramloŭska-Łubiankaŭskaha miechanizma. Nie liču patrebnym uvohule navat uzhadvać na tych "hryboŭ", tym bolš, kab čytać jašče ich bijahrafii. Vo dzie, prabačcie, fufło prapanujuć, dzivu daŭsia.
1
Donald/adkazać
06.06.2023
Ciapierašniaja viertykal heta naščadki śluńkoŭskich kadraŭ
08.06.2023
Dy j svołačču jen byŭ kamuniackaj. Da Biełarusi mieŭ vielmi uskosnyje adnosiny - jamu dali prava jej panukać peŭny čas
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera