Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Andruś/adkazać
07.06.2023
Z adnaho boku i dobra, što ŭsich adekvatnych z hetaha CKK pazvalniali ŭ 2020-m za "prahuły", praviedzienyja ŭ IČU. A hetyja ciapier pracujuć pavodle kitajskich praviłaŭ. Jany pakul zavod budavali tam niekalki kitajcaŭ pahinuła, i pavodle ichnich normaŭ hibiel na vytvorčaści mieniej za 10 čałaviek - heta nie niaščasny vypadak, a prosta vytvorčyja vydatki raschodnaha materyjału - pracoŭnych resursaŭ. Ich prost śpisvajuć aktam, jak cialat na fiermie. 
łukašenka ž pry pabuudovie zavoda vydaŭ ukaz, jaki dazvalaje na ZBC karystacca kitajskimi normami. Voś ciapier rabotnikaŭ taksama možna aktam ab nievytvorčym vybyćci śpisvać.   
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera