Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
vaŭkałak/adkazać/
08.06.2023
mda... umovy ŭ ich tam pa chodu tak sabie (na aharodžu i inš. hladžu)
0
Žvir/adkazać/
08.06.2023
A jak taja maci viedaje, kali małym užo možna pakidać naru, a kali nielha?
1
[Red. vydalena]/adkazać/
08.06.2023
Žir, nu vas niejki šakał peŭna padkinuŭ naru. tamu vy jaje adrazu i pakinuli
ale praciahvajecie  ̷h̷A̷d̷z̷i̷c̷̷ zdalok
0
Minak/adkazać/
09.06.2023
Žvir, nu, voś vy jak viedajecie, ci možna dzicia adnaho adpuścić pahulać?
0
šery mužyk/adkazać/
09.06.2023
Žvir, na žanočych forumie čytaje, jak i ŭsie kabiety)
0
Žvir/adkazać/
09.06.2023
[Red. vydalena], i eto vy jeŝio flejtami brosaťsia nie načinali... :)
1
Žvir/adkazać/
09.06.2023
Minak, dyk što, vynikaje, što ja i jana(vaŭčyca-maci) dumajem adnolkava ? Zrešty, ja zaŭždy heta padazravaŭ, usie žyvioły adnolkava razumnyja !
0
chch/adkazać/
09.06.2023
0opańki . tut što - žanočy forum?
a mnie niekali kazali, što mužčynski
0
šery mužyk/adkazać/
09.06.2023
chch, manili. Naohuł u internecie jość resursy ŭniseks, a jość žanočyja. Prykład - Naša niva/naša nina. Ni adnaho śpiecyfična mužčynskaha nie ŭzhadaju
0
chch/adkazać/
10.06.2023
nu i dzie jana zaraz taja vaša Nina?
darečy, Ničoha takaja była

a pra toje, što heta mužčynskaja hazieta, mnie kazali niekali na vašaj nivie
dy i sami nie adzin hod pavieryć nie mahli, što ja žanočaha rodu - plemieni
0
šery mužyk/adkazać/
12.06.2023
chch, tut niekatoryja i nie takoje niasuć)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera