Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
iznoŭ Baravičy.../adkazać
09.06.2023
vidovišča
0
šalena bdžiłka/adkazać
10.06.2023
što ja tam učora kazała? što ŭčora byŭ zły Mad.? siońnia pa chodu jašče źlejšy)
0
a zautra pa chodu budzie žestačajšy?/adkazać
10.06.2023
roj pčoł,ka žuć,kaštuje 1000 bakcaŭ...

u hetaha žychara Baranavičaŭ 1000 fancikaŭ pierad vačyma 🤑
jon ich choć u svaju kašołku sabraŭ?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera