Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Acab/adkazać
10.06.2023
Raniej choć Hreta mahła ŭ škołu nie pajści, ale hradulavałasia, ŭsio, ciapier niama sensu ŭ pažarach
1
Šierchan/adkazać
10.06.2023
Tam šizanutyje "ekoaktivisty" ustraivajut podžohi
0
Štyr/adkazać
10.06.2023
Kiepska. Usio heta ŭpłyvaje na atmaśfiernyja pracesy nad Paŭnočnaj Atlantykaj, a mienavita tam naradžajucca cyklony, jakija potym robiać nadvorje ŭ Jeŭropie. Nastupstvy vyviaržeńnia vułkana ŭ Iślandyi, u 2010-m, adčuvalisia cełaje dziesiacihodździe.
1
Tołpa ćvieta chaki/adkazać
10.06.2023
A vmiestie s dymom priletieł zołotoj malčik,vied́ v Kanadie problemy zakončiliś. Letaj malčik ,eto tvoj poślednij srok ,kak i u tvojeho niebritoho druha .
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera