Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
vajennyja złačynstvy/adkazać/
10.06.2023
ničoha stanoŭčaha nie zdolny sparadzić fašyscki režym saŭkovaha kštałtu, stvorany hadavancami uščerbnaj ras. kulturki.
0
mikola/adkazać/
10.06.2023
Pryidze czas-poiduc pad SUD !
1
Jacek/adkazać/
11.06.2023
"On vilajet"
0
Kub/adkazać/
11.06.2023
Łukašysty sprabujuć palehčyć dla Biełarusi pierachod na NATAŭski standart uzbrajeńnia - pazbaŭlajucca starych savieckich zapasaŭ...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera