Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
25.08.2023
Pačatak lieta byŭ chalodny, voš ciapier pryroda viartaje "borhí". 🌞
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera