Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Bim/adkazać/
19.09.2023
NOBEL - chimavoz/praduktavoz, heta nie naftavy tankier. Dva inšych naftavyja, aframax i vlcc. Uzrost vyšej za 20 hadoŭ, nivodzin port, akrom ehipetskaj Ain Suchna, nie dazvolić zavitać takomu flotu. Niebiaspieka, jak kamandzie, tak i navakolliu, bo nichto ŭ taki flot ukladacca nia budzie.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera