Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Ooo/adkazać/
22.09.2023
prikolno koniečno čto pod skuležom usatoho jesť mnoho kommientarijev. A tut - «vsieho liš» posadili čieła v očieriednoj raz. Nikomu eto užie nie intieriesno.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera