Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
6
Šo/adkazać/
22.09.2023
Nie puhanyj litłviec kakoj-to. Obyčnoje łajtovoje švabrirovanije
3
Prkop/adkazać/
22.09.2023
Niejki niedaloki litoviec
0
Kovti/adkazać/
22.09.2023
[Red. vydalena]
2
Pytańnie /adkazać/
22.09.2023
Tak spužaŭsia, što bolš u Biełaruś nie pryjedzie? Ci zdahadajecca jon, pad jakim presinham znachodziacca biełarusy, jakija žyvuć u Biełarusi?... Ci litoŭcy dumajuć, što tolki ich tak "žorstka dapytvajuć"? Ci viedajuć jany, što robiać łukašysty ź biełarusami? Što 11 tysiač biełarusaŭ kinutyja ŭ turmy pa tak zvanych "ekstremisckich" artykułach: naprykład za toje, što łajk u sacsietkach pastavili?
1
Biełaruska/adkazać/
22.09.2023
Našym taksama litoucy zadajuć pytanni, navat praź miažu nie treba jechać. "Čyj Krym?", "Jak stavicieś da vajny va Ukrainie?". Choć i ščyra padtrymlivajem Ukrainu, ale niepryjemna.
0
Woodoo Cult /adkazać/
22.09.2023
Nie Saulus, a kakoj-to Sierioža. Kakoj-to chrien v hraždankie "Daj tielefon. --Na. Čto dumajetie pro riežim v Biełarusi?---Ničevo nie znaju. Ja palicikaj nie incirisujuś ".
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera