Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
5
Staťja dla niedoraźvitych /adkazać/sačyć
23.09.2023
Staťja dla koho nasčitana ??ždiem staťju kak pravilno jezdiť nie viełosipiedie, kak hramotno chodiť, kak dieržať v rukach priedmiety i id ))))
1
Kredyt na kredycie/adkazać/sačyć
23.09.2023
Nie patrebna ludziej vučyć na svaim dośviedzie, kolki ludziej, stolki i prapanoŭ. Jak naźbirać na kvateru? Jość kredyty, jakija mahčyma daterminova zakryć, ja ŭziaŭ kredyt u absłuhoŭvajučym banku, a dla mianie -2% u paraŭnańni ź inšymi bankami, zakryŭ jaho za 5,5 hadoŭ, a nie za 20, jak u damovie. Usio nabyvaŭ pa Chałvie, Čarapachie, biez% rasterminoŭku ŭ kramach, byŭ momant, kali zarobak uvieś išoŭ na kredyty, žyli za žonkiny hrošy, ale vyleźli. Čamu na 10 miesiacaŭ nie ŭziać u internet kramie bujny tavar? Usie hetyja parady nie vielmi ŭ naš čas dziejnyja - rubiel moža lasnucca, dalary zabaroniać pad pahrozaj kryminalnaha pieraśledu, zamiest hrošaj buduć pracadni, čakać ad krepkava chaziajstvinika možna čaho zaŭhodna, dy šče ŭ bližejšaj budučyni. Pračytaŭ na Ch'97, jak napisaŭ adzin kamientatar - pamiatajcie, hołymi pryjšli ŭ hety śviet, hołymi i syjdziem. Treba žyć sioniašnim.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera