Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
27.09.2023
Jaki ž heta "niaščasny vypadak"? Fiejervierki u pamiaškańni ... pry natoŭpie u sotni čałaviek ... Heta zaviecca inačaj. A ludziej škada, kaniešnie. Maje spačuvańni.
0
mikola/adkazać/sačyć
27.09.2023
Spaczuvaiu. Sto kazac ? Azyja iosc *azyja*.....
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera