Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Bobr/adkazać/
27.09.2023
Jeśli vsie tak kłassno, začiem tohda vvodiť obiazatielnyje otrabotki na 5 let? Chorošo, nužno vsie płanirovať. Tohda možiet mołodoj śpiecialist prijezžajet po miestu, jeho vsie ustraivajet,sohłašajetsia rabotať, vot tohda priedłahať kontrakt na 5 let so vsiemi štrafami za otkaz, pri sobludienii so storony nanimatiela ischodnych pravił? V Polšie tožie jesť Bonn Patryatyčny, ušieł- buť dobr viernuť
0
MadMax/adkazać/
27.09.2023
Jeśli s ochotoj raspriedielajutsia začiem tohda prinudiłovka?
0
No/adkazać/
27.09.2023

27.09.2023
Diemahohija.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera