Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Sim/adkazać/
27.09.2023
Navošta skrepnym simulatar žyćcia? U ich siaredni viek žyćcia kala 50 hadoŭ. A zaraz i taho mieniej - škoła - armija - akop - pakiet/čarnaziom. Voś i ŭvieś simulatar
0
Sałamon /adkazać/
28.09.2023
Rasieja - heta i jość simulatar žyćcia, bo samastojnaj voli da pryniaćcia rašeńniaŭ rośsimy i tak nia majuć. I dostup da bahaćciaŭ i "damoŭ mary" majuć tolki tyja, chto svoječasova čyt-kod uvioŭ
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera