Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
TBD 5/adkazać/
27.09.2023
Zdradniki Biełarusi, piarevatni ŭ pahonach. Za toje što vy robicie budziecie nieści adkaznaść pa 128 artykułu Kryminalnaha kodeksu. Złačynstva biez terminu daŭniny. U dadatak da dziaržaŭnaj zdrady, złoŭžyvańnia słužbovymi paŭnamoctvami, i hd. Vas pazbaviać pasad, piensii, łukašenaŭskich uznaharod i budziecie siadzieć za kratami da svajoj śmierci. Budźcie proklaty.
0
Važna/adkazać/
27.09.2023
Važna. Usie hetyja łajki ŭ internecie adsočvajuć ideołahi, jakija pracujuć na pradpryjemstvach. Biełarus, pamiataj: ideołah - tvoj vorah, stukač.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera