Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.09.2023
Dy nu, nie adpaviadaje navukova daviedzienym faktam. Žyccio zaradzilasia ū vadzie ! Vos tam i šykajcie svaje hieny...
28.09.2023
Žvir, a pra vas taksama ŭzhadali ŭ hetym vieršy)
28.09.2023
Hy, ja pastaviŭ vam minus...
1
mikola/adkazać/sačyć
28.09.2023
ne narmalny vers....
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera