Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.09.2023
Po maršrutu łukašienko dvoriec-drozdy vsiehda budiet idiealnaja doroha, a dla ostalnoho viertolet za sčiet nałohopłatielŝikov, a nałohopłatielŝiki podoždut ili pusť za svoj śviet diełajut cha
28.09.2023
Kotya, a dzie hrošy? Uładalniki aŭto padatak apłočvajuć, jaki pavinien pajści na darohi, tak kazali čynoŭniki. Zdajecca, na utrymku musaŭcaŭ iduć hetyja hrošy. Vuń niejkaje ražno budujuć na terytoryi amapa va Uryččy, vidać, hrošy dla ich zaŭsiody jo.
28.09.2023
Josik, sami znajetie čto nikto nie raśpišiet kuda idut nałohi každaja kopiejka. Piervostiepienno koniečno žie karatielryje orhany 
0
Polak mały/adkazać/sačyć
28.09.2023
Josik, heta hauno budujuć z dobraj čyrvonaj cehły, jakaja kaštuje ohoho. Usio dla chałujoŭ režyma. A dzie hrošy jakija płacili dalnaboi za prajezd? Tam ža durnyja taryfy dla takoj "iakasnaj" trasy! Dzie hrošy jakija płaciać uładalniki aŭto kožny hod?))) Navošta im darohi, dorohi jašče paru hod prastajać i tak. A na bolšy termin režym i sam nie raźličvaje pachodu
28.09.2023
Pastupova daroham pryjdzie kapiec. Što i było zrazumieła paśla padziej 2020 i uvodu adpaviednych sankcyj
0
Pratas z Parnasa/adkazać/sačyć
29.09.2023
*, A kamu hetyja šašy buduć patrebny? Hrošy u Biełarusaŭ na novyja auta za taki košt niama. Hruzaviki praź miažu nia jeduć...Tuniejadcaŭ jakija za miažoj zarablajuć za chvilku zrobiać ludźmi biez Radzimy. Heta adnolkava jak piensii--małyja zarobki u ludziej -niama adličeńnia u fond. Ale tyja chto prybrau uładu nie mohuć hladzieć u budučyniu dalej za daužyniu miantouskaj dubinki
28.09.2023
Dalej pa miery vydzialeńnia biudžetnych srodkaŭ budziem pradaŭžać rekanstrukcyju hetaj darohi. Moh by skazać prosta: - Asvoivajem reštki hrošaŭ i spyniajemsia. Ŭsim dziakuj
28.09.2023
Takije nałohi sobirajut, stolko štrafov za protiesty prisudili, a dienieh niet.
0
u artykule pamyłka/adkazać/sačyć
29.09.2023
Zachodniaje finansavańnie spynili nie z-za sankcyj. Spynieńnie finansavańnia i jość adzin z kampanientaŭ sankcyj. A voś čamu ŭviali sankcyi, spadziajusia, usie viedajuć.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera