Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Kałmaty Vožyk/adkazać/sačyć
28.09.2023
A tym časam na Biełarusi idzie masiravanaja źmiena identyčnaści tubylcaŭ praz zasialeńnie rasiejcaŭ. A taksama praz zasialeńnie rasiejskamoŭnych. departavanych z Łatvii, jakija admovilisia zdavać ispyty pa łatyšskaj movie.
Padabajecca ruskim lubić Rasieju, ale, kab heta było zdaloku!
29.09.2023
Kałmaty Vožyk, bo nas ličać Rasiejaj. U Łatvii tak dakładna. Voś što napisana u ich prapanovie kanfiskacyi aŭtamabilnych srodkaŭ na biełaruskich numarach - AŬTO NABYTAJE Ŭ RASIEI. To bok jany nas užo zapisali ŭ Rasieju. Tamu i spulvajuć pierarablencaŭ roznych da nas.
4
Vierojatnyj/adkazać/sačyć
28.09.2023
Zrazumieła, navošta padmaskoŭskamu režymu sapraŭdnyje biełarusy. Heta ž nie adnarazavyja nievierojatnyje buraciny. 
28.09.2023
U Irkucku bryl budzie znou nakładać
8
Smorhoń/adkazać/sačyć
28.09.2023
Tak a počiemu etot vieś iz siebia biełorus nie podavał na biełorusskoje hraždanstvo za stolko let?
0
Krokus/adkazać/sačyć
29.09.2023
Smorhoń, Rudakova i tak viedajem jak ščyraha patryjeta, navošta jamu pašpart łuki?
1
Smorhoń/adkazać/sačyć
30.09.2023
Krokus, tak pusť valit v Polšu ili matušku Vilniu.
0
AlesGut /adkazać/sačyć
01.10.2023
Smorhoń, lepiej ty vali ŭ rašku, a biełarusam miesca ŭ Biełarusi
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera