Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
29.09.2023
Na fota ryf, a nie Maryjanskaja ŭpadzina.
Great Blue Hole u Bielizie, 124 m hłybini.
Redakcyja, nu zusim paviarchoŭna. Choć trochi dumać pry padbory malunkaŭ...

0
Antyvirus/adkazać/sačyć
29.09.2023
Aha, na nastupnym tydni šukajcie navinku na haradskim rynku Ŭuchania.
30.09.2023
Kitajozam niajmiecca, karony bylo zamala, liezuc` da virusaū, jak apantanyja, patopu na ich niama...
30.09.2023
Darečy, jašče vialikaje pytaņnie, ci jany znajšli toj virus, ci pryŭnieśli jaho tudy, i potym, kštałtu, "znajšli"... Kitajozam vieryć nielha, zusim.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera