Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
29.09.2023
Zabojcam ukrainskaha naroda možna lohka atrymać dazvoł na praviadzieńnie akcyi? Čynoŭniki, raspluščycie svaje vočy dy łakšynu z vušej zdymicie, ab jakim uzhadnieńni razmova? Vy ŭžo tam jo.nulisia ŭsie ad svajoj niedatykalnaści?
3
mikola/adkazać/sačyć
29.09.2023
uzo znaisli. Smesna .
2
Pa-biełarusku, kali łaska.../adkazać/sačyć
29.09.2023
mikola, Užo znajšli. Śmiešna.
0
Padčas pošuku vyjduć na siabie /adkazać/sačyć
29.09.2023
Nie znojduć
0
Pravdoriez /adkazać/sačyć
29.09.2023
Padčas pošuku vyjduć na siabie , i iskať nie budut!...
29.09.2023
Padčas pošuku vyjduć na siabie , a nichto i šukać nie stanie, navat nie varuchniecca. Chłusić biełarusam u tvar, što plavać - lehka i biezpakarana
3
Biełarus/adkazać/sačyć
29.09.2023
Da nas..ć na hety pomnik, chaj jany jaho navat abascuć, jon nam niepatrebny.
1
Dvornik/adkazać/sačyć
29.09.2023
V pakiet i na svałku - tam etim ubijcam miesto
0
Dvornik/adkazać/sačyć
29.09.2023
Vmiestie s okkupacionnym tankom
2
Pravdoriez /adkazać/sačyć
29.09.2023
Ja nie takoj post ostavlał, nieuvažajemyje modieratory!
0
raby na druhoje nie sposobny:/adkazać/sačyć
29.09.2023
miestnaja musarnia skoriej otližiet sapohi śpidoznym urkam-havnieriatam, čiem čto to sdiełajet.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera