Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
zatoniepaźniak/adkazać/
03.10.2023
Kab nie žyć u nienavisnaj dyktatury, biełarusy pradajuć samyja lepšaje, što ŭ ich tut było. Adnojčy z chunty i ŭsich jaje pamahatych na karyść takich biełarusaŭ budzie spahnana ŭ 10-kratnym pamiery.
0
Josik/adkazać/
03.10.2023
Haspadar dumaŭ žyć 200 hadoŭ, što taki internat budavaŭ? Ci siamja vialikaja? 5 spalnia, navošta? Viedaju adno, što vielmi ciažka pradać, a prosiać šmat, prajekt pad siabie. Voś kali maryć, što ja Mašanski ci Baskaŭ (Piatrucha, a nie niedabramnik-lizun), nie baču tutaka, za što voka by začapiłasia, nu mo tolki ziamla, na jakim hety hmach ustalavali.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera