Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
04.10.2023
U svoj čas mnie spadabaūsia film «Džokier» ź Fieniksam, i jon byū mnie zrazumiely.
04.10.2023
Jaki sens tracić skoj kaštoŭny čas žyćcia na hladzieńnie padmanu, dzie akcioryški vydajuć siabie za kahości inšaha, a ŭ realnym žyćci źjaŭlajucca ŭ bolšaści narkamanami i varjatami?...
04.10.2023
To čto Ledžier umier ot pieriedoza lekarstv, kotoryje on sožrał soznatielno, nado koniečno pisať. [usio tak, ale nie viedaju, ci varta było pra heta pisać u tekście pra Chaakina Fieniksa -- veb-red.]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera