Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Janka/adkazać/
15.11.2023
Pytańnie: ź jakoj chutkaściu 86(!)-hadovy kiroŭca kiravaŭ lehkavikom na nia vielmi chutkasnaj šašy, kab avaryja mieła nastolki ciažkija nastupstvy?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera