Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
dočka Maksima Dizajniera ŭsia ŭ čornym/adkazać/
26.11.2023
"Z prablemaj myćcia biełych škarpetak sutykajecca kožny."
nu voś niapraŭda - nie kožny. niama biełych škarpetak - niama prablem.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera