Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
A. N./adkazać/
26.11.2023
[Red. vydalena]
1
Piatruś/adkazać/
27.11.2023
Viedajem my hetych prapłačanych zachodnich navukoucau, za pačku dalarau zrobiać takija vyniki, jakich patrabuje "haspadar".

Chto nia vieryć - pašukajcie pra toje, jak ExxonMobile kuplau navukoucau!

0
Maksim Dizajnier/adkazać/
29.11.2023
Vot, pamiarkounyja autisty, počitajtie, kakaja polza ot živoho obŝienija.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera